UAB „OrtoPro“ yra sudariusi sutartį su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl apdraustųjų aprūpinimo kompensuojamomis ortopedijos techninėmis priemonėmis.

Kompensuojamosios ortopedinės techninės priemonės gali būti skiriamos šiais atvejais:

 • kai apdraustasis pats kreipiasi į gydytoją specialistą dėl konsultacijos;
 • kai apdraustasis konsultuojamas palaikomojo gydymo ir slaugos arba globos įstaigoje;
 • kai apdraustasis konsultuojamas stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Ortopedinių techninių priemonių išlaidos iš PSDF biudžeto yra kompensuojamos apdraustiesiems, priklausomai kuriai draustumo grupei priklauso pacientas.

100 proc. bazinės kainos kompensuojama:

 • asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • vaikams;
 • valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą;
 • vaikams, kai avalynės dydis yra didesnis nei 36.

80 proc. bazinės kainos kompensuojama:

 • iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis;
 • asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;
 • kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

Kompensuojamąsias ortopedinės techninės priemones gali skirti šie gydytojai specialistai, dirbantys Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurios yra sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų išlaidų apmokėjimo iš PSDF biudžeto:

 • gydytojas ortopedas traumatologas,
 • fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas,
 • gydytojas chirurgas / vaikų chirurgas,
 • gydytojas neurologas / vaikų neurologas,
 • gydytojas reumatologas,
 • gydytojas neurochirurgas,
 • plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas.

Ortopedinę priemonę skiriantis gydytojas medicinos dokumentų išraše (forma 027/a) nurodo:

 • apdraustojo vardą ir pavardę;
 • gydymo įstaigos, kurioje dirba, pavadinimą;
 • TLK-10-AM ir diagnozę;
 • kompensuojamos ortopedinės techninės priemonės tipą.

Medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a) galioja ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų nuo išdavimo dienos.